Skip links

Yatırımcı Olmak

SUNLİGHT TURİZM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; Sağlık turizmi yetki belgesi ile uluslararası bir aracı kuruluş olarak tanımlanmış olan akredite bir sağlık turizmi aracı kuruluşudur. Sağlık Turizmi Aracı kuruluşu olmak, özel bir belgeye sahip olmayı gerektiren, içerisinde Kültür Bakanlığı, TÜRSAB akreditasyonu ve Sağlık Bakanlığı akreditasyonu süreçlerini içeren yaklaşık 8 aylık bir süreci ve 1.000.000 TL gibi bir yatırımı gerektiren belgelendirme sürecidir. Bu süreci başarıyla geçmek ve sektörde köklü bir marka oluşturmak amacıyla, Turizm Acentesi faaliyetlerini yürüten Sunlight A.Ş.’yi satın alarak bu sürece başladık. Hali hazırda 15 kişilik ekibimiz, danışmanlarımız, proje için çalışan stajerlerimiz ile yabancı erasmus ekibimiz ile birlikte 25 kişilik bir ekip çalışıyoruz.

MedicalinTürkiye Markasını dizayn ettik. Sağlık turizminde Türkiye’nin geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyoruz. İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi ekibi olarak, sağlık turizminde özel ve farklı bir strateji ile yeni inovatif ve hibrit bir model tasarladık.

Sağlık turizminde, gelen hasta kadar gelmeyen hastaları da düşünerek hareket etmeyi planladık. 2017 yılından beri Genel Müdürümüz Murat IŞIK önderliğinde, Sağlık Turizmi Projeleri, Sağlık Turizmi eğitimleri, çözümler ve danışmanlıklar geliştiriyoruz. Bu çalışmalar sonucunda, kalkınma ajansları ve AB projeleri aracılığıyla sağlık turizminin etkinliklerini, eksikliklerini ve sorunlarını tespit ettik.

Bu tecrübelerimiz, 360 derece çözümler sunan bir modelin ortaya çıkmasını sağladı. MedicalinTürkiye, Türk Sağlık Merkezleri için yerinde hizmete dayalı, sağlık alanında bütüncül bir marka inşası sağlayan bir çözümdür.

Sağlık Turizminde, Türkiye Cumhuriyeti’nin elde ettiği hasta sayısı 2 milyon hastaya ulaşmış ve geliri 10 milyar doları aşmıştır. Bu gelir, toplam hedefin yüzde 10’unu ve ulaşılan kütlenin yüzde 5’ini oluşturuyor.

Ekip Olarak Yaptığımız Çalışmalar; Ekip olarak yaklaşık 100 eğitim, 26 organizasyon ve 10 yurtdışı organizasyon gerçekleştirdik. Yaptığımız projelerde sorunları ve zorlukları tespit ettik. Bu çalışmalar, başarının değil sorunların kök nedenlerini anlamak adına yaptığımız projelerde gösterdi ki sağlık turizminde başarısızlığın ana sebepleri:

 • %34 İletişim: Yetkinlik eksikliği, ciddiyetsizlik ve karşısındakinin bilgi eksikliği gibi iletişim sorunları.
 • %26 Araştırmalarda Doktor ve Aracıyı Kurumsal Bulmama: Doktor ve aracı firmaların kurumsal yapılarının yetersizliği.
 • %13 Fiyat Hassasiyetsizliği: Fiyatlandırma konusunda yetersizlik.
 • %11 Sigorta ve Hukuk: Sigorta ve hukuki süreçlerdeki sorunlar.
 • %10 Takip ve Süreç Yönetimi: Hasta takibi ve süreç yönetimindeki zorluklar.
 • %4 Tedavi ve Süreç Bilgisi Eksikliği: Tedavi ve süreçler hakkında eksik bilgiye sahip olma veya doktorun yetersiz görülmesi.
 • %2 Kötü Yorumlar: Olumsuz yorumlar ve değerlendirmeler.

Ayrıca, yaptığımız çalışmalarda sağlık turizminin dijital pazarlama temelli süreçlerinde, KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) oranlarının %3-%5 arasında kaldığını ve küçük işletmelerin derinleşememesinin başarısızlık oranını artırdığını gördük. Bu sorunlara ek olarak, hastane ile hastanın arasındaki acentelerin görev ve kurumsallaşmamasının tehlikelerini deneyimledik.

MedicalinTürkiye ve İlerleyen Planlar; MedicalinTürkiye olarak, ABD, Almanya, Kore ve İsrail’deki meslektaşlarının modellerini detaylı bir şekilde inceleyerek yeni bir soluk ve çalışma modeli geliştirdik. İş modelimiz, Türkiye’deki Sağlık Turizmi Destinasyonlarında Ortak Muayenehane Yerleşkeleri ve buna bağlı olarak yurtdışında Türk Sağlık Merkezleri ile ilerlemeyi amaçlamaktadır. Doktor merkezli bir yaklaşım benimseyerek, sağlık turizminde servislerin doktorların süreçleri göz ardı etmediği bir uçtan uca sağlık turizmi yönetimi sunmayı hedefliyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, uluslararası sistematiğe uygun olarak dünyada Sağlık Turizmi Acentelerini belgelendiren TEMOS sertifikası ile sözleşme imzaladık ve süreci uluslararası direktiflere göre tasarlamaktayız. ISO, TÜV ve SAS belgelerini almış veya almaya yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir.

Bu çalışmalarla birlikte 12 ayrı faydalı model ve kendine has yöntem için çalışmaktadır.

Hizmet Modellerimiz ve Yaklaşımlarımız

 • OMSS (Onsite Medical Support System): Sağlık turizminde yerinde hizmet sunarak güven sağlar. Yaptığımız araştırmalar, sağlık turistlerinin en büyük beklentisinin kendi ülkelerinde bir ofis veya ön tanı polikliniği bulunması olduğunu gösteriyor.
 • D2D (Door-to-Door Planning): Günümüz insanının çözümü, her şeyi planlamayı başkalarına bırakmaktır. Bu çözüm, hizmet kalitesi anlayışını yansıtarak sağlık turistlerine her ayrıntının düşünüldüğü bir seyahat programı hazırlıyor.
 • IMS (Insurance Management Strategy): Dünya genelinde sigorta sistemleri kar üzerine işler. Türkiye’deki tedavi masraflarını ödeyerek onlara kar etme fırsatı sunduğumuzu anlatarak, sigorta sistemleriyle çalışma konusunda ikna ediyoruz.
 • WPS (Work for Your Brand): Dünya sizin için hazır değil. Kendi markanız ve kimliğiniz için çaba sarf etmelisiniz. Medical in Türkiye, kurum kimliğinize katkı sağlamak için çalışmalar geliştiriyor.
 • ICS (Innovative Cost Solutions): Sağlık turistleri genellikle beklendiği gibi zengin değildir. Temel motivasyonları fiyattır. Bu nedenle, farklı ödeme seçenekleri sunarak ve günümüz koşullarında nakit taşıma yükünden kurtararak fiyat konusundaki endişelerini gidermeliyiz.
 • 360dMS (360-degree Management Strategy): Sağlık turizmi ülkemiz için hayati bir öneme sahip ve gelecek vaat ediyor. Geçmişte yaşadığımız kayıpları tekrar yaşamamak için 360 derece düşünmeye ihtiyaç duyuyoruz ve bunu sizin için gerçekleştiriyoruz.
 • AIM (Artificial Intelligence Management): Yapay zeka, hayatımızın her alanında kararlarımızı etkiliyor. Veriyi doğru şekilde işleyerek olası hastalarımızla iletişim kurmak için teknolojiyi kullanıyoruz.
 • IMIERS (International Medical Industry Excellence Rating System): Dünya, sağlıkta standartları belirler ve kaliteyi puanlar. Medical in Türkiye olarak, Türk sağlık kurumlarını bu standartlara hazırlıyoruz.
 • WHMS (Wellness and Health Monitoring System): Sağlık turistleri, olası komplikasyonlar ve tedavi sürecinin iletişimsizlik nedeniyle kesilmesini istemiyor. Bu nedenle, kendi ülkelerinde ulaşabilecekleri bir takip sistemi talep ediyorlar.
 • CIS (Customer Information Solution): Uluslararası standartlar ve etik değerler korunarak hizmet sunmalıyız. Turistleri sürekli bilgilendirmeli ve sorunlara çözüm üretmeliyiz.
 • WHTC (World Health Tourism Constitution): Sağlık sektörü, özel bir özen gerektiren bir alandır. Etik kuralları ve standartları bilmek isteyen turistler, sağlık turizminde de aynı özeni bekler.
 • LLC (Legal and Law Compliance): Sözleşmelere sadakat ve yerel hukuka uygunluk sağlamak beklenir. Özellikle hukukun karmaşık olduğu ülkelerde, hukuksal süreçlerin takibini yaparak turistlerin güvenini kazanmayı amaçlıyoruz.
 • EMPATi ve TOUCH (Empathy and Personal Touch): Sağlık turistleri, hasta ve doktor arasındaki iletişime dayalı bir ilişki ve süreç yönetimi istiyorlar. Öncesinde ve sonrasında doktorlarına ulaşmak istemelerinin nedeni budur.
 • TST (Trust Building through Service Excellence): Sağlık turistleri, güven sorununu çözmek için cevaplar arıyor. Bu cevapları Medical in Türkiye olarak sunuyoruz.

Ayrıca, etik kurallar, çalışma koşulları ve prensipler belirlemiş durumdayız. Kurum kimliği ve kurumsal medya içerikleri oluşturulmuş, 3 TV ve YouTube programı hazırlıkları yapılmış ve ilk çekimler tamamlanmış durumdadır.

Gelecek Planlamalar ve Hedefler: Çalışmalarımız başlamış durumda ve ekip oluşturulmuştur. Mevcut çalışma sistemi 2023-2024 yıllarına kadar planlanmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da sağlık turizmi temasına odaklanan ortak muayenehaneler açılacaktır.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya da 6 merkezde 120 Paydaş ile Sağlık merkezleri

Hollanda, Almanya, Fransa ve Özbekistan’da Türk Sağlık Merkezleri faaliyete geçecek. Toplamda her merkezde 100 üye bulunacak, 4 merkezde toplam 400 paydaş yer alacaktır.

Toplamda 6 tur sağlık turizmi vizyon toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantılar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Tekirdağ, Kayseri ve Samsun’da gerçekleştirilecektir.

Hollanda, Almanya, Fransa ve Özbekistan’da 15 ay içinde toplam 24 doktor-hasta buluşması organize edilecektir.

Farklı tedaviler için toplamda 10 doktorumuzla 20 canlı cerrahi eğitimi düzenlenecektir.

2024 yılında 2400 yabancı hasta sağlık turisti olarak Türkiye’ye getirilecektir.

Hizmetlerimiz çeşitli çalışma ve süreçlerle deneme aşamalarını tamamlamış, gelişme süreçleri yolunda ilerlemiş ve sağlık sektörüne layık görülen ilgi ve yatırımlarla geleceğe yönelik unicorn olma fırsatını taşımaktadır.

Özellikle “SAĞLIK TURİZMİ” alanında devletin sağladığı teşvikler ve destekler, hizmet ihracatı için sunulan devlet imkanları ve potansiyel gelişmeler, hatta COVID döneminde bile sektörün büyümesi, gelecekteki projeksiyonların büyük bir başarı habercisi olduğunu göstermektedir.

Bu alanda henüz başarısızlık yaşanmamıştır. Sektördeki gecikme sadece odak eksikliği ve iş planı detaylarından kaynaklanmaktadır.

MedicalinTürkiye, sağlık turizminin geleceğini 360 derecede kavramakta, geniş bir gelir sağlama ve istihdam yaratma potansiyeline sahip iş modeli ile bir projeyi hayata geçirmektedir. MedicalinTürkiye, pazarda ilerlemeyi ve iş modelini gerçekleştirmeyi planlarken yatırımcılarla büyümeyi hedeflemektedir.

Bu çalışmada hedeflenen ürün ve hizmetlerin fiyatlaması ve çalışmaları planlamış tanımlanmıştır.

Türkiye’deki 4 merkezde 20 muayenehane x 6 merkez x yıllık 24.000 euro:
2.880.000 euro

MedicalinTürkiye 4 merkezde 400 Partner ile Yıllık Kira ve Katılım bedeli 12.000 Euro x 400 : 4.800.000 euro

Doktor Hasta Buluşmalarında 7 doktor x 24 Buluşma x 7000 euro .
1.176.000 euro

Toplamda 1000 Hastadan %20 Komisyon ile 2.400×1.000euro
2.400.000 euro

Tüm bu operasyonların süreçleri KPI oranı %6 olarak hesaplanmıştır.
Süreçte tüm operasyonun devlet destekli olması, Harcamaların %60 ‘nın teşvikle devlet tarafından ödenecek olması ayrı bir kar kalemi olarak ortaya çıkmaktadır.

Projenin başarılı olması için tüm harcama ekip, ofis, kira ve pazarlama harcaması olarak planlamıştır.
Mevcut operasyon merkezimiz dışında açılacak operasyon süreçleri ve kariyer, ekip süreç ve yol haritaları hazırlanmıştır. Tüm süreçleri yönetecek süpervizörleri hazırdır.

Projenin finansmanı için ve şirket değerlemesi olarak 8.000.000 euro değerleme yapılmıştır.
Projenin gerçekleşmesi ve sürecin yönetimi için 60 gün önceden bildirim şartı ile euro bazlı çıkış garantisi, enflasyonun bankların yıllık faiz oranının %10 üzerinde gelir garantili bir ortaklık teklif ediyoruz.

%1,25 için 100.000 Euro ile ortak olabileceksiniz resmi hisse tescili yapılacak ve sermaye artırımı yapılarak değerlenecektir.

Bu konuda direkt genel müdürümüz Murat IŞIK ile temas kurabilirsiniz. Tüm soru ve cevaplarınız için

Bize Ulaşın

Merak ettikleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen tüm alanları eksiksiz ve hatasız doldurunuz.

Orhantepe Mah. Alaska Sokak No:11 Kartal İstanbul Turkiye

mint@medicalinturkiye.com

0549 736 46 04