Skip links

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Teşvik Ne demektir?

Teşvik, belli bir amacın gerçekleşmesine veya bir faaliyetin yürütülmesine yardımcı olmak için yapılan çeşitli destek veya ödüllendirme yöntemleridir. Teşvik, bir kişiyi veya kuruluşu belirli bir davranışta bulunmaya veya bir hedefe ulaşmaya yönlendirmek amacıyla kullanılabilir.

Teşvikler, farklı alanlarda kullanılabilir. Örneğin, işletmelerin yatırım yapması veya istihdam sağlaması için verilen teşvikler, bölgesel kalkınma, ihracat, araştırma ve geliştirme, enerji verimliliği, çevre koruma gibi alanlarda teşvikler olabilir.

Teşvik, hükümetler, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar veya özel kuruluşlar tarafından sağlanabilir. Teşvikler, para veya maddi olmayan şekillerde olabilir. Örneğin, vergi muafiyeti, faizsiz kredi, eğitim veya danışmanlık hizmetleri gibi maddi olmayan teşvikler de kullanılabilir.

Bu teşvikler konusunda danışmanlık için +90 549 434 43 63

Teşvikler, belirli bir hedefe ulaşmak veya belirli bir faaliyeti teşvik etmek amacıyla kullanılan etkili bir araçtır. Ancak, teşviklerin doğru bir şekilde tasarlanması ve uygulanması önemlidir, aksi takdirde istenmeyen sonuçlara neden olabilirler.

Hizmet ihracatı, bir ülkenin sınırları içinde, başka bir ülke insanına hizmetlerin satışıdır. Hizmet ihracatı, mal ihracatı gibi, bir ülkenin ekonomisinde önemli bir yer tutar ve uluslararası ticaretin önemli bir bileşenidir.

Hizmet ihracatı, farklı sektörlerde gerçekleştirilebilir. Örneğin, turizm, sağlık, eğitim, danışmanlık, finans, bilgi teknolojileri, lojistik, kültür ve eğlence gibi sektörlerde hizmetler ihracat edilebilir.

Sağlık Turizmi diye adlandırdığımız sektör Hizmet ihracatı kapsamındadır. Bu kapsamda desteklenir.

SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU / SPOR TURİZMİ ŞİRKETİ

Destek Unsuru

Oran

Destek Üst Limiti (TL)

Diğer Limitler

Ön Onay

İlave (+10)

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama

60%

Muayenehane ve poliklinik 2.4 milyon/yıl

5 yıl

1 ay
(özel tanıtım)

🗸

Diğer yararlanıcılar 6 milyon/yıl

Spor turizmi 1.2 milyon/yıl

Yurtdışı Etkinlik Katılım

300 bin/etkinlik

 

🗸

Prestijli etkinlik 600 bin/etkinlik

Yurt İçi Etkinlik Katılım

300 bin/etkinlik

 

 

Ürün Yerleştirme

1.2 milyon/yıl

5 yıl

1 ay

 

Acente Komisyon

Muayenehane ve poliklinik 240 bin/yıl
Diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri 1,2 milyon/yıl

5 yıl

 

 

 

 

 

SAĞLIK KURULUŞU / SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞU

 

Destek Unsuru

Oran

Destek Üst Limiti (TL)

Diğer Limitler

Ön Onay

İlave (+10)

 

Tescil ve Koruma

60%

600 bin/ yıl

 

🗸

 

Pazara Giriş Belgeleri

600 bin/belge

 

İklim ile ilgili ise 🗸

 

İstihdam

Muayenehane ve poliklinik 600 bin/yıl

5 yıl
10.8 bin/aylık/personel

İstihdam öncesi

 

 

Diğer yararlanıcılar 2.4 milyon/yıl

 

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi

Muayenehane ve poliklinik 240 bin/yıl

 

 

Diğer yararlanıcılar 960 bin/yıl

 

Hasta Yol

Muayenehane ve poliklinik 600 bin/yıl

5 yıl
12 bin TL/hasta

 

 

Diğer yararlanıcılar 6 milyon/yıl

 

Birim

Muayenehane ve poliklinik 600 bin/birim/yıl

ülke başına 5 yıl
azami 25 birim

 

🗸

 

  Diğer Yararlanıcılar 1.44 milyon/birim/yıl

 

Yurt İçi Tanıtım/Eğitim

600 bin/program

azami 5 adet/yıl

1 ay

 

 

Komplikasyon ve Seyahat Sağlığı Sigortası

70%

2.4 milyon/ yıl

 

 
 

 

Bu teşvikler konusunda danışmanlık için +90 549 434 43 63

Bize Ulaşın

Merak ettikleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen tüm alanları eksiksiz ve hatasız doldurunuz.

mint@medicalinturkiye.com

0549 736 46 04