Skip links

Sağlık Turizmi Nerelerde Yapılır?

Ülkemizde birçok alanda sağlık turizmi yapılmaktadır. Şehir hastanelerinin açılmasından sonra ve Türkiye’nin hasta yatak kapasitesinin geliştirilmesi sayesinde diğer ülkelerden birçok sağlık turisti tedavi amaçlı ülkemizi tercih etmektedir. Böylece ülkemize yüksek miktarlarda döviz girdisi sağlanmaktadır. Özellikle ülkemizin sağlık turizmi yönündeki tanıtım çalışmaları da gün geçtikçe de artmaktadır.

Sağlık turizminde tedavi amaçlı sunulan en çok hizmetlerimiz şunlardır:

Saç Nakli: Türkiye’ ye birçok ülkeden saç nakli için gelinmektedir. Bu alanda birçok teknik ve yöntem Türkiye’ de kullanılmaktadır.
Görme Bozuklukları: Görme bozuklukları ve göz hastalıkları konusunda Türkiye bir dünya markası olma yolunda büyük adımlar atmıştır.
Kanser: Kanser hastalıkları dolayısıyla Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden birçok kişi ülkemize gelmektedir.
Ortopedik Cerrahi: Ortopedik cerrahi olarak birçok cerrahi işlemin ve ameliyatlar yapılmaktadır.
Ağız ve Diş Sağlığı: Ağız ve diş sağlığı konusunda da sağlık turizmi sık sık tercih edilen turizm çeşididir

Ülkemiz önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer almakta olup, kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında bulunmakla beraber, sıcaklıkları 20 – 110 C arasında, debileri ise 2 – 500 lt/sn arasında değişebilen 1500’ den fazla kaynağa sahip bulunmaktadır. Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır.

Diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip olan;

Güney Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Çanakkale, Balıkesir. Yalova)
Frigya Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara)
Güney Ege Termal Turizm Kentleri Bölgesi (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli)
Orta Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)
Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Amasya, Sivas, Tokat, Erzincan
Doğu Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Bilecik, Kocaeli
Batı Karadeniz Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Bolu, Düzce, Sakarya

Bölgeleri dahilinde toplam 700 bin üzerinde yataklı tesisler bulunmaktadır.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimizde medikal turizm ağırlıklı faaliyet sürdürülmektedir.

Avustralya Sağlık Turizmi

Avustralya’daki sağlık turizmi (kaplıcalar veya açık hava/spor aktiviteleriyle ilişkili), öncelikle yurt içi kısa süreli seyahatlerdir. Birçok Avustralyalı, ülke içinde bir spa merkezine gitmeyi daha çekici ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak görmektedir. Avustralya’da sağlık turizm, resmi olarak desteklenmiş bir sektör olmadığından, turizm ve sağlık sektörleri arasında çok az iş birliği vardır. Avustralya’nın Sürdürülebilir Turizm Kooperatifi Araştırma Merkezi’ne (STCRC) göre, 2006-2008 yılları arasında yıllık spa ve sağlıklı yaşam/sağlıkla ilgili bir tatili tercih eden yerli turist sayısının 229.000 ile 497.000 arasında olduğu tahmininde bulunmuştur. Hükümet istatistikleri, 2006-2008 yılları arasında tahminen yıllık 152.000 uluslararası turistin Avustralya’ya yaptıkları yolculuk sırasında bir “sağlık spa” merkezini ziyaret ettiğini belirtmiştir. Bu ülkedeki tüm uluslararası turistlerin sadece %3’ünü temsil etmektedi

Asya Sağlık Turizmi

Eski çağlara dayanan banyo gelenekleri ve termal kaynakların yaygın olarak bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Asya termal turizmde en başarılı ve önemli gelişme potansiyeline sahip turistik bölgelerden biri olarak kabul edilir. Asya’nın olağanüstü dinamizmi göz önüne alındığında geleneksel metotlarla sürdürülen termal turizmin gelişmesi şaşırtıcı değildir. Bu bölgedeki ülkelerin termal turizmde kullanabilecekleri kaynak ve geleneklere sahip olmaları (örneğin; Japon veya Kore banyo kültürü, Endonezya vücut bakımları, Tay masajı teknikleri veya Güney-Doğu Asya kozmetik endüstrisi) termal turizmin gelişmesi için kaynak teşkil etmektedir. Dahası, turistik kültürün bu bölgede gelişmiş olması ve artan sayıda termal tesislerin kurulması da Asya’nın termal turizmdeki gücünü arttırmaktadır

Avrupa Sağlık Turizmi

Avrupa da termal turizm Avusturya ve Macaristan örneklerine bakacağız. Avusturya her şeyden önce doğal çevre, yöre ve kültürü ile bir turistik cazibeye sahiptir ve çok sayıda insanı çekmektedir. Ülke, uzun süren termal su ve Spa ile ilgili hizmetlere geri dönmeye başlamıştır. İyi yaşama yönelik hizmetler öncelikle, Avusturya, Orta Avrupa ve Almanca konuşulan ülkelerdeki gençler arasında cazip hale gelmiş ve ulusal pazar da hâkim bir rol oynamıştır. Ülke kolayca tanımlanabilen sağlıklı yaşam kaynağında doğal, ekonomik ya da kültürel cazibe noktalarını barındırmaya çalışır ve sağlıklı yaşam turizmi için bu eşsiz bir özelliktir. Bu sebeple “Alpine Wellness” diye özel bir marka oluşturulmuştur. Avusturya, Macaristan için Avrupa içinden gelecek kişiler bağlamında ciddi bir rakip durumundadır. Avusturya sağlık turizmi tedarikinin en büyük kısmı (yaklaşık üçte ikisi) iyi yaşam otelleri ve hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanır. Macaristan’da, sağlıklı yaşamın ortaya çıkışı 1990’ların ikinci yarısında önem kazanmaya başlamıştır ve giderek artan bir popülerlik kazanmaktadır.

Kaynakça: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/707197
https://bilgilenelim.com/turkiye-de-termal-turizm-bolgeleri/