Skip links

ABD Sağlık Turizmi SWOT Analizi

Güçlü yönler

Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında hasta yatağı başına daha çok sağlık personeli düşmektedir.
Tıp eğitimi ve tıbbi araştırmalar bakımından dünyanın en iyileri arasındadır.

ABD’deki özel hastanelerde tipik olarak diğer birçok ülkede çok pahalı olan veya çok ileri derecede uzmanlık gerektiren teknolojiler ve cerrahi uzmanlık sunulmaktadır.

ABD ayrıca bir güven faktörü de sunmaktadır: Stanford, Harvard, Cleveland Clinic ve Mt. Sinai gibi ABD’nin önde gelen tıp fakülteleri, yüksek standartları ve özenleriyle dünyanın imrendiği kurumlardır. Benzer şekilde, ABD’deki doktorlar, dünyadaki en sıkı yasal sorumluluk sistemine tabidir.
ABD’de sigorta şirketleri daha düşük maliyetli tedaviler için sağlık turizmini desteklemektedir. Seyahat endüstrisindeki maliyetler ile karşılaştırıldığında %80’lere varan tasarruf sağlama iddiasıyla, uçak bileti, otel konaklama ve ameliyat masraflarını içeren tur paketleri düzenlenmektedir.

Teknolojik bakımdan oldukça güçlü bir ülkedir.
ABD’de bulunan Uluslararası Birleşik Komisyonu, ülkelerdeki sağlık kuruluşlarını akredite etmiş, çoğunluğunun İspanya, Brezilya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan 200’den fazla yabancı sağlık tesisini resmen tanımıştır.

Zayıf Yönler

Sağlık harcamalarında maliyetlerin çok yüksek olması.

Sigortalı pek çok bireyin sigorta kapsamına tedavisi yüksek maliyet gerektiren birçok ciddi hastalık dâhil değildir. Bunlardan yararlanmak için ayrıca yüksek primler ödemek zorundadırlar.
1965 yılında Medicare ve Medicaid programlarının uygulanmaya başlanmasına rağmen vatandaşların önemli bir kısmı sigortasızdır.

Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte uzun süreli tedavi masrafları artmaktadır.

Amerikan sağlık sistemi çok fazla dallanmış ve çeşitlenmiştir ve hatta halen bireye özgün alt kırımları ile çeşitlenmeye devam etmesi.

Cepten harcamaların çok fazla olması.
ABD’de 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus içindeki oranı artması. Ülke nüfusunun giderek yaşlanması.
ABD’de serbest pazar ekonomisine dayanan sosyal güvenlik sistemi, özel sigorta finansman modeline dayanmaktadır. Emekli ve maluller dışındaki vatandaşlara sağlık teminatı verilmemektedir.

ABD’de sağlık harcamalarının finansmanını, isteğe bağlı olarak yapılan özel sağlık sigortaları sağlamaktadır. Her türlü tıbbi hizmet, özel ve kamu kurumları tarafından oldukça sınırlı sunulmaktadır.

ABD’de toplam sağlık harcamaları içinde cepten yapılan harcamaların fazla olması kişilerin özel sigorta finansmanı yaptırmak zorunda kalmaları, Ülkede, sağlık harcamaların ise hasta tarafından gerçekleştiriliyor olması.

ABD’de bireylerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri, özel şirketler, Blue Cross/ Blue Shield adları ile anılan hastane ve tıbbi bakım planları olarak tanımlanabilecek özel organizasyonlar yolu ile verilmektedir.

ABD’de yaşayan sigortasız kesim, sağlık harcamalarını karşılamakta zorluk çektiği için daha uygun fiyatlarla sağlık hizmeti sunan ülkeleri tercih etmektedir.

ABD’de hasta bekleme süreleri çok uzundur. Bu durum, hastaları başka ülkelerdeki sağlık hizmetlerine yöneltmektedir.

Fırsatlar

ABD’de turizmi bütün bir yıla dağıtmak amacıyla şifalı sulardan faydalanılarak yeni yapılan kür merkezleri ile termal turizme ağırlık verilmeye başlanılmıştır.

ABD’nin Arkansas eyaletinde 55 bin kişinin yararlanacağı termal tesisler yapılmış; Hawai’de turizmi 12 aya yaymak için termal sulardan yararlanmaya başlanılmıştır.

Hızla yükselen fiyatlardan en çok etkilenen hastane hizmetleri olduğu için yalnızca bu konuya yönelik teminat planları oldukça ilgi görmektedir.

Halkın belirli bir kısmı düzenli olarak sağlık turizmi kapsamında gerçekleştirilen uygulamaları kullanmaktadır.

Her yıl ortaya çıkan farklı hastalık türleri (kuş gribi, domuz gribi…) için genellikle ilk aşı uygulamaları ABD’de bulunduğu için bu hastalıklardan korunmak amacıyla turistler gelmektedir.
Amerika pazarında farklı değişiklikler gözlenmektedir. Önceleri sağlık turizmi kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar genellikle bayanlar tarafından kullanılıyorken erkeklerinde bu uygulamaları kullanma oranlarının artığı gözlenmektedir.

Yoğun ve stresli çalışma hayatının olması, bireylerin sağlıklarını koruma yoluna gitmelerini gerektirmektedir. Bireyler bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak arınabilecekleri entegre yaklaşımları talep etmektedir.

Tehditler

ABD’de nüfus giderek yaşlanmaktadır. Bu gelişme, toplam sağlık harcamaları arttırmaktadır.
ABD’de serbest Pazar ekonomisinden sisteminden dolayı daha ucuz tedavi olabilmek için alternatif olarak aynı ya da daha kaliteli hizmet verebilecek ülkelere yönelmektedir.

ABD’de hastaların alternatif tedavi arayışlarının artması.

Sağlık turizmi giderlerinin artması, ABD’nin uluslararası alanda sağlık sistemindeki prestijini kaybetme riski taşıması anlamına gelmektedir.

ABD’deki doktorların sağlık hizmetlerinin geliştiği başka bir ülkeye göç edebilme riski olabilir

ABD ‘ye Hasta Akışının Nedenleri

Akreditasyon sistemlerinin sahibi olmaları nedeniyle sektörün kural koyucusu pozisyonundadır.
Her ne kadar fiyatları yüksek olsa da sağlık turizmi kapsamında sağlanan gelir günden güne artmaktadır.

Diğer ülkelerde ofisler ya da sağlık tesisleri açmış hastane grupları nedeniyle uluslararası bilinirliliği çok yüksektir.

Çoğu zaman sağlık alanındaki teknolojik gelişimlerin lideri ve bu nedenle teknolojik bakımdan oldukça güçlü bir ülkedir.

Amerika’da hekimler dünyada saygınlık oluşturan ve talep edilen oldukça iyi bir eğitim sistemi sonunda mezun olan donanımlı bireylerden oluşmaktadır.

Sağlık kurumlarının önemli bir kısmı çeşitli akreditasyon sistemleri ile akreditasyonu gerçekleştirilmiştir ve yüksek kalite standartlı sağlık hizmeti sunulmaktadır.
Uluslararası prestijli sağlık kurumlarının arasındaki rekabet sağlık hizmeti sunum kalitesini yükseltmektedir.

ABD Dışına Hasta Çıkışının Nedenleri
Dünyanın en pahalı sağlık hizmetini sunan ülkesi olarak kabul edilmektedir.
Sağlık turizmi kapsamında öncü olmasına rağmen oluşturulmuş bir sağlık turizmi yapısı ve yasal dayanağı yoktur.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar daha uygun fiyatta tedavi sunan ülkelere gitmeyi teşvik etmektedir.
Amerika’da yaşayan sigortasız kesim, bakım maliyetlerini Amerika’da karşılamakta zorluk çekmekte ve daha uygun fiyatta bakım sunan ülkeleri tercih etmektedirler.

Sigorta şirketlerinin paket uygulamaları kapsamında sağlık turizmi ele alınmaktadır.
Tıbbi bakım maliyetleri yüksektir.

Uluslararası politikte zaman zaman prestij sorunu yaşamaktadır.

ABD sigorta kuruluşları kendi ülkeleri dışındaki sağlık hizmet sunucuları ile anlaşmalar yapabilmektedirler. Bu sayede geri ödeme finansmanlarında çıkar sağlamaktadırlar. ABD’den uçuş maliyetleri ve uçuş süreleri göz önüne alındığında Türkiye’nin daha iyi bir seçenek olduğu aşikârdır.
Amerika, sağlık turizmi kapsamında turistlerin varış noktası olduğu kadar aynı zamanda çıkış noktasıdır. Kuşkusuz ki Amerika’da sağlık hizmetlerinin diğer ülkelerden daha pahalı olması bunda büyük rol oynamaktadır.

Buna rağmen ABD’nin resmi dili olan İngilizcenin çok yaygın bir şekilde konuşulması ve ABD’deki sağlık kurumlarında verilen yüksek kalitedeki sağlık hizmetleri nedeniyle, her yıl birçok kişi bu ülkeye gelmektedir. Yirminci yüzyılın büyük bir kısmı boyunca, ABD’deki saygın tıbbi kurumlar; araştırma, akademisyenler, eğitim, karmaşık teşhisler ve teknolojiye dayalı tedavi konusunda dünyaya egemen olmuşlardır. Şu anda ise ABD, diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık hizmetleri sektöründe de dünyanın çeşitli yerlerindeki üst düzey kurumlarla rekabet etmektedir.

Sigortalı pek çok bireyin sigorta kapsamına tedavisi yüksek maliyet gerektiren birçok ciddi hastalık dâhil değildir. Bunlardan yararlanmak için ayrıca yüksek primler ödemek zorundadırlar.

1965 yılında Medicare ve Medicaid programlarının uygulanmaya başlanmasına rağmen vatandaşların önemli bir kısmı sigortasızdır. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte uzun süreli tedavi masrafları artmaktadır.

Bu da tüm sağlık harcamalarının %8-10’unun bu yönde harcanmasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda varılan sonuçlara göre vatandaşların %75’i sağlık sistemini iyileştirecek reformları desteklemekte ve vergilerde artış olsa bile bu reformların yapılması gerektiğine inanmaktadır. Amerika’da bulunmayan Kamu Sigorta Sistemi, işlevini yitirmekte olan özel sigortalar, tedavi hizmetleri ile, cerrahi operasyonların yüksek maliyetli olması ve Amerikan vatandaşlarının yaklaşık % 10’luk kısmının herhangi bir özel sigortadan faydalanmıyor olmaları nedeniyle bireyler sağlıklarını koruma ve iyileştirmede sağlık turizminden faydalanmaktadırlar.