Skip links

Sağlık Turizminde Yabancı Hasta Nasıl Getirilir?

Yurt dışındaki hastalar ve hasta yakınların ülkemize gelmek için hizmet sunuculardan belli standartlara sahip olduklarına dair güvence talep etmektedirler. Aslında, sunulan sağlık hizmetinin kalitesi, hizmet talebini artıran en önemli pazarlama unsurlarından birisidir.
Hastaların, hizmet sunucularından talep ettikleri hususlar; hekimlerin tecrübeleri ya da gereklidir. Sınavları geçmiş olmaları, hastane içinde hizmet sunmalarını sağlayacak gerekli fiziki altyapının olması, çalışanlarının hastalarla ilgilenebilecek seviyede yabancı dile sahip olmaları ya da dil ile ilgili problemlerin çözülmüş olması, tedavi sonrası bakımın nasıl yapıldığı özellikle kendi ülkelerine döndükleri zaman gerekebilecek bakımların nasıl yapılacağı bilinmelidirBununla birlikte sigorta şirketleri, devlet birimleri gibi diğer ilgili kurumlarla işbirliği olanakları, çalışan sayısı, hasta sayısı, kaba ölüm oranı, ameliyat sayısı gibi bazı medikal oranların kabul edilebilir seviyede olması, kültürel konulardaki hassasiyet ve uluslararası hizmet ağındaki çeşitliliktir.

Diğer taraftan özellikle tıbbi açıdan herhangi bir sıkıntılı durum yaşanması durumunda, hastanenin bu durumun ortadan kaldırılması için ne tür hizmetler sunacağı, hastanenin daha önce buna benzer durumlarla karşılaşıp karşılaşmadığı eğer karşılaşıldıysa ne gibi bir çözümle sorunların halledildiği bir sistem gerekir. SAĞLIK TURİZMİN de hastanecilik hizmetlerinin verildiği ülkede ortaya çıkabilecek tıbbi yanlış uygulamalarla ile ilgili olayların hukuki çözümleri, bu durumla karşılaşıldığında hukuki açıdan yardım ve destek ve garanti sağlayabilecek bir devlet ya da organizasyon varlığı kişilerin sağlık hizmeti almak amacıyla seçecekleri ülkeleri belirleyen önemli kriterler arasındadır.

Akreditasyon ve diğer belgelendirme işlemleri genelde hastalara aldıkları hizmetin kalitesi hakkında güvenilir bilgi sağlamaktadır. Sağlık Turizmin de öne çıkan kalite belgelendirme işlemi “Joint Commission on Accreditation of Health Care Organization” adlı ABD hastanelerini akredite eden bağımsız kuruluşun bir parçası olan JCI tarafından yapılmaktadır. Bunun gibi ortaklar, akredite olacak kurumlara kendi sağlık hizmetleri sistemlerini bilmeleri ve bir dil ve kültür açısından yakınlık kurabilmeleri sayesinde akreditasyon sürecinde kurumlara daha fazla destek sağlayabilmektedirler.

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), hastaneleri, uluslararası kabul görmüş kalite standartlarına uyup uymadığına göre belgelendirmektedir. Uluslararası Sağlıkta Kalite Örgütü (International Society for Quality in Healthcare) sağlık kurumlarına standartlar belirleyerek danışmanlık vermekte, aynı zamanda sağlık alanında akreditasyon belgesi verecek kurumlarını akredite etmektedir. The National Commitee for Quality Assurance, European Society for Quality in Healthcare kalite standartları belirleyen diğer kuruluşlardır. Diğer taraftan Council for Health Service Accreditation of Southern Africa, Trent Accreditation Scheme (İngiltere), Quality Health New Zealand, Netherland Institute for Accreditation of Hospitals gibi ülkelerin kendi ulusal kalite belirleyicisi olan kurumları da bulunmaktadır.
SAĞLIK TURİZMİNDE kalite ve verilen hizmetlerin teknik açıdan gelişmişliği önemli bir gösterge olduğu için, kişilerin geldikleri ülkelerde belirli bir tanınmışlık seviyesinde olan bazı kuruluşların yurt dışındaki ortaklıkları hastalar açısından güven duygusu uyandırması açısından önemlidir.

Kaliteye ilişkin husus ise eski hastaların referanslarıdır. Bazı internet siteleri kendi arasında bir grup kurarak görüşlerini burada yayınlamaktadırlar. Örneğin, “plasticsurgeryjourneys.com” adlı sitede bu konuda eski hastalar ve estetik yaptırmak isteyenler bilgi alışverişinde bulunabilmektedirler. “healthmedicaltourism.org” da üyelerin interaktif katılım sağladıkları diğer bir internet sitesidir.

Çoğu hastane Internet’te yer alan “sıkça sorulan sorular” bölümüne özel önem göstermekte ve kendi hizmetlerinin kalitesinin ABD ve Batı Avrupa gibi ülkelerde sağlanan hizmetlere eşit ya da daha iyi olduğuna ilişkin reklam yapmaktadırlar.

Diğer taraftan çoğu ülkede ve sağlık merkezinde hastaların sağlık turizmi sırasında başlarına gelen tıbbi sorunlar ve yan etkiler konusunda genelde başvurabilecekleri mahkemeler bulunmamaktadır.

Bazı aracılar ve hizmet sunucuları ortaya çıkacak sorunlar karşısında tekrar bir tıbbi müdahale gerektirdiği durumda buna ilişkin harcamaları ve kişilerin bu yanlış işlemlerden doğan zararlarını ödemeyi kabul etmekte ve bunu fiyatlarına dâhil etmektedirler.
-Dünya sağlık turizmi piyasasında önemli bir ülke olarak yer alabilmek için diğer ülkelerle rekabet etmek kaçınılmazdır. Bu rekabet ortamında gelmiş ve gelecek olan hastaları kaybetmemek için uzun ve kısa vadeli planlar kurulmalı ve öncelikler belirlenmelidir. Sağlık turizmi ile ilgili pazarlama stratejileri geliştirilmeli ve tanıtımlara geniş yer verilmedir. Mesela, gelecek hastalar hastalık türlerine göre farklı gruplara ayrılabilir.

Uluslararası hasta hizmetleri biriminden her grup için uygun paket çalışmaları yapılabilir ve hastanelerin internet sitelerinde yayınlanabilir. Böylece hasta daha gelmeden yapılacak tetkikleri ve ortalama fiyatını öğrenme olanağına kavuşabilir. Bu çalışma şeklinin hem hastane yöneticileri, uluslararası birim çalışanları, hekimler, hem de hastalar için çok faydalı olacaktır.

Türkiye’de sağlık turizmi alanında hizmet veren kurumlar arasında koordinasyon sağlanmalı, daha çok hastanenin uluslararası standartlara ulaşması sağlanmalıdır. Kalite denetlenmelerine başvurular yapılmalı ve akredite kuruluşların sayısı artırılmalıdır. Ayrıca, başta hekimler ve diğer sağlık personelinin yabancı dil bilme konularına önem verilerek gerekli eğitimi almaları sağlanmalıdır. Günümüzde, çoğu hastanede

Uluslararası Hasta Hizmetleri birimi bulunmaktadır ve çok sayıda tercüman çalışmaktadır. Kuşkusuz hasta danışmanlarının, hasta kabul yetkililerinin, hemşirelerin temel İngilizce ve sağlık bilimi İngilizcesini rahatlıkla konuşup yazabilmeleri halinde, gelen yabancı hastaların sayısı daha da artış göstermiş olacaktır.

Sağlık Turizmi Yapmak – Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almak – Sağlık Turizminde Pazarlama, Sağlık Turizmin de Yurtdışı Hasta Bulmak, Sosyal Medya Yönetmek, Danışmanlık, Fuar ve tüm aksiyonlar bin yıllık pazarlama orkestrasının sesleridir.

Bu sesleri bir orkestra gibi yönetmezsek gürültü olur. Gürültü yapmadan…

Sağlık Turizmi yapmak için bizi arayın İGEME ve Medical in Türkiye ekibi olarak sizi daha ileri götürelim.

İGEME’nin https://igeme.com.tr/saglik-turizm-yurtdisi-pazarlama-danismanligi/ ve https://igeme.com.tr/saglik-turizmi-tesvik-danismanligi/ hizmetleri ile sağlık turizminde güvenli bir yolculuk için doğru koç ile yola çıkın.