Skip links

Sağlık Turizmi Yabancı Dil Belgesi

Sağlık turizminde faaliyet göstermek isteyen sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşların B2 seviyesinde yabancı dil bilgisi ve belgesine sebep olması gerekmektedir.

Uluslararası sağlık turizmi biriminde, sorumlu dâhil yabancı dil bilen en az 2 personel istihdam edilir. Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur.

Yabancı dil yeterliliği için aşağıdaki belgelerden en az birine sahip olmak gerekir.
İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turisti dilinden Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavda veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmış beş puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa Dil Portfolyosun da yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak.

Çifte vatandaşlık kimliği olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Portfolyosun da yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması.

Lisans düzeyinde mütercim ve tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

 Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Turizmi Faaliyetinde Bulunacak Doktorun Şartları

Uluslararası sağlık turizmi biriminde bir tabip/uzman tabip uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlusu olarak görevlendirilir.

Uluslararası sağlık turisti potansiyeline göre, uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak bir sağlık meslek mensubu görevlendirilebilir.

Kısaca herhangi bir yabancı dil bilen (belge lazım) kamuda 2 yıl veya özelde 5 yıl çalışmış doktor olması gerekmektedir.

Uluslararası sağlık turizmi sorumlusu ve uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak görevlendirileceklerin nitelikleri taşıması şarttır:

a) Türkiye’de sanatını yapmaya mezun olmak.
b) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterlilikte yabancı dil bilgisine sahip olmak.
c) Türkiye’de iki yılı kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında olmak üzere, en az beş yıl meslek icrası yaptığını gösteren belge veya belgelere sahip olmak.

Sağlık Turizmi Faaliyetinde Bulunacak Diğer Çalışan (Tercüman)
Uluslararası sağlık turizmi biriminde, sorumlu dâhil yabancı dil bilen en az 2 personel istihdam edilir. Yabancı dilin birisinin İngilizce olması zorunludur.

Yabancı dil yeterliliği için aşağıdaki belgelerden en az birine sahip olmak gerekir. (herhangi biri)
İngilizce veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turisti dilinden Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavda veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmış beş puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olma
Çifte vatandaşlık kimliği olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması.

Lisans düzeyinde mütercim ve tercümanlık bölümünden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak