Skip links

Sağlık Turizmi Nedir? Nasıl tanımlanır?

Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir.

Turizm; Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla başka bir ülkeye yapılan gezilerdir. Aynı zamanda turizm, bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Turistik gezi, insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil kültürel, ekonomik ve toplumsal olarak da iletişim içinde olmalarıdır. (2)
Sağlık Turizm ; Sağlık Turizmi ; 

Bu bilimsel tanımlardan sonra sağlık turizmini açıklayacak olursak; sağlık turizmi bireyin sağlığına kavuşmak için kendi ülke sınırlarından çıkıp, başka bir ülkede tedavi görmek istemesidir. Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup çok önemli bir alternatif turizm çeşididir. Ancak sağlık turizminin diğer turizm türlerinden farkı; yeni bir turizm şeklinin oluşması için gayret gösterilmemiştir. Tamamen kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Ne zamanki tedavi için Türkiye’yi tercih eden hastaların döviz bıraktığı görüldü, hasta yerine müşteri kavramı kullanılmaya başlandı, sağlık turizmi diye bir kavram da ortaya çıkmış oldu.

Ülkeye döviz getiren her türlü hizmet ihracat kapsamına girmektedir. Ancak sağlık turizminde bu rota farklı işlemektedir. İhraç mantığında bir mal veya hizmet kendi ülke sınırları içinden çıkarak, başka bir ülkede piyasaya sunulmaktadır. Ancak sağlık turizminde tam aksine gelen döviz yurtdışından ülke sınırlarına girmekle başlamaktadır.

Sağlık turizminde pazarlama kavramı da bilinenin tam aksine işlemektedir. Pazarlama denildiği zaman bir ürün ya da malı satmak için her türlü pazarlama elemanlarına, faaliyetlerine başvurulmaktadır. Ancak bunu sağlık turizmine uygulamak çok mümkün değildir. Bir hastane daha fazla ilaç yazarak kar ederken, tedavi sürecindeki kişi bundan olumsuz etkilenmektedir. Bir tarafın karı diğer tarafın sağlığına malolmaktadır. Bu da yanlış bir tedavi metodu, mutsuz bir sağlık turisti ve kötü izlenimli bir ülke olmamıza sebebiyet vermektedir. Her zaman turist sağlığı ve mutluluğu ilk hedef olarak gözetilmelidir. Unutulmamalıdır ki; ülkesine hoşnut dönen her turist bir sonra ki turistin sebebidir. Bir sonraki turist ise ülkemizin ekonomisi…

Sağlık için yapılan her türlü tedaviyi sağlık turizmi kapsamına almak gereklidir. Ancak; sağlık turizmi genel olarak 3 grupta incelenir.

1-Medikal Turizm
2-Termal Turizm
3-Geriatri ve Engelli Turizmi

Sağlık turizminin çeşitlenmesinde en büyük rollerden biride yaşam kalitesinin yükselmesiyle birlikte insan ömrünün uzamasıdır. Yaş ilerledikçe insanlar şifayı daha çok termal kaynaklardan, şifalı sulardan ve doğadan aramaya başlamıştır. Bu nedenledir ki sağlık turizminde “Termal Turizm” başlığı da ortaya çıkmıştır.

NİLAY ALDEMİR

Sağlık Turizm ; Sağlık Turizmi ;  Kaynakça:

(1) http://saglik.nedir.com/#ixzz4FDwtEzoR ,

(2)https://tr.wikipedia.org/wiki/Turizm