Skip links

Sağlık Turizmi Web Sitesi Nasıl Olmalı?

Sağlık turizmiyle ilgili bir web sitesi oluşturmada en önemli şey, özgün ve yüksek kaliteli içerikler, en az 3 dil seçeneği ve en az 2 dilde çağrı karşılayacak alt yapıyı kullanıcıya sağlamaktır. Sağlık turizmindeki rekabet yalnızca şehirler değil ülkeler arasında da oluşmaktadır. Hedef kitlenize içerik oluşturmadan önce şu nitelikleri araştırdığınızdan emin olunmalıdır.

Web Sitesinin Sağlık Turizmine Etkileri

Sunulan hizmet ve hizmet sunan personelin tanıtımı,
Hastanenin daha az maliyetle daha çok kişiye ulaşması,
Web sitesi vasıtasıyla reklam yapılması,
Akredite olan özel hastane sayısının artması,
İnternet kullanımının her yaşta olması, daha fazla kişiye ulaşımla tanıtım ve bilgilendirme olanağı sağlamaktadır.

Hastanelerde Web Sitelerin Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı Kanunu (2013), yeni medyanın halkla ilişkilere katkısını üç maddede özetlemektedir:

Aynı anda tüm hedef kitle ile iletişime geçebilmektedir.
Bir kuruluşun müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışanları ve paydaşları ile gerçek ve kayıtlı iyi ve kötüyü vurgulayan iki yönlü bir diyalog yaratma fırsatı doğurmaktadır. Bu, müşterilerin ürün ve hizmetlerle ilgili neleri sevdikleri, neleri sevmedikleri konusunda tutum ve davranışlarına dair bakış açısı kazandırması sayesinde iletişim süreçlerine bir hayli değer kazandırmaktadır.

İletişim çabalarının etkisini doğrudan ölçme kabiliyeti, hızlıca ve ekonomik bir şekilde, halkla ilişkilerin iş süreçlerini ve satışlara etkisini doğrudan göstermektedir (Aktaran: Güçdemir, 2017: 40). İnternete erişimin hızlı ve kolay olması kuruluşların halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirmeleri noktasında önemli katkılar sağlamaktadır.

İGEME, sağlık sektöründeki 19 yılı aşkın deneyimi ile özel hastaneler, butik sağlık klinikleri ve medikal firmalar ile doktorların ne istediklerinin bilincinde olup en doğru çözümleri uygun maliyetlerle sunar. Türkiye Ortadoğu ve Avrupa’nın hem fiyat hem kalite hem de turizm anlamında en iyi sağlık turizmi üssüdür. Bu sinerjinin içerisinde yer almaya başlamak için sağlık kurumlarınıza yol göstermeye hazırız.