Skip links

Sağlık Turizmi için İnsan Kaynakları Sorunu

Sağlık turizminde, bir ülkeyi çekici yapan unsur yalnızca ülkenin sahip olduğu tıbbi imkanları, termal zenginliği ile doğal güzellikleri değil, bu unsurlarla hizmet kalitesini etkileyen insan ve organizasyon gücü, sağlık turisti üzerinde büyük etkili unsurdur.

Sağlık turizmi, kendi yaşadığı yerden farklı bir yere sağlık hizmeti almak maksadıyla seyahat eden insanların oluşturduğu bir turizm türü olarak kabul edilmektedir.

Sağlık Kurumlarında insan kaynaklarını verimli ve etkin bir hale getirebilmek amacıyla insan kaynakları envanteri çıkarmak önemlidir.

Sağlık kuruluşlarında, insan kaynaklarında görevli çalışanların eğitim düzeyinin büyük bir kısmı lisans derecesine sahip olmasına rağmen deneyimlerinin oldukça sınırlı olduğu (1,5-7 yıl) ve yaş ortalamasının 30 olduğu gözlenmiştir.

Diğer sağlık kurumlarından farklı olarak istenilen düzeyde yabancı dil bilen, farklı kültürlere açık, personel bulmak zorunda oldukları, özellikle belli alanlarda profesyonelleşmiş hemşire bulmakta sorun yaşandığı, hasta ve sağlık çalışanı arasındaki iletişim problemini tercümanlar aracılığıyla çözmeye çalışıldığı ve bu durumda da sağlık turistinin tedavi sürecinde bilgilendirme aşamasında güven kaybetmesine neden olduğu saptandı.