Skip links

Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Kapsamı

Seyahat Öncesi Hizmetler
a. Uluslararası hastalar için görevlendirilmiş sorumlu kişi/ler
b. Uluslararası hastalarla iletişim esnekliği, web sitesi
c. Vize başvurularında yardım
d. Hastaların sağlık durumuna göre uygulanan ve genel ulaşım ve uçuşlar için koordineli yardım
e. Konaklama rezervasyonu
f. Hasta seyahatini kolaylaştırmak için klinik/hastane, seyahat acentesi ve havayolu temsilcilerinin dahil olduğu çeşitli ilgili bölümlerle koordineli faaliyetler
g. Havaalanında karşılama organizasyonu ve yeterli ulaşım. h. Hastalar ve akrabalar için uygun olan konaklama için koordinasyon ve transfer
i. Seyahat öncesi ek düzenlemeler
j. Tele tıp ile/olmadan tıbbi veri sağlanması ve/veya web tabanlı erişimi içeren tesis içi tedavilerin hazırlığı.
k. Hastanın medikal geçmiş hakkında mümkünse ülkesindeki müdavi hekimin görüşüne de başvurularak tıbbi verilerin (ilaç, görüntüleme ve diğer gerekli bilgilerin) sağlanması
l. Bazı tedavi şekillerinde yasal olarak aranan belge/bilgiler,
m. Tesis içi tedaviler için video konferansla düzenlenmiş randevuları kapsayan tele-konsültasyon
n. Aracı kuruluşun ofisine 7/24 erişilebilirlik (hastanın anladığı dilde iletişim imkânı)
o. Tercüman desteği
p. Hasta talebi doğrultusunda örneğin, televizyon, uydu erişimi, ihtiyaç dâhilinde internet erişimi ve diz üstü bilgisayar erişimini sağlayan Bilgi Teknolojisi ve İletişim hizmetlerine erişim

Hastane Çıkış (Taburcu) İşlemleri

Bu değerlendirme alanı, taburcu edilme sürecinde ilgililere aktarılan verilerin prosedürüne ilişkindir. Hastaların sağlık sigortası temsilciliklerine/menşe ülkedeki müdavi hekime hastalara ait bilgi ve belgeler gönderilir. Sağlık hizmet sunumunda bulunan kişi/kuruluş ile işbirliği çerçevesinde aracı kuruluş dokümantasyonun takip edilebilir ve yeterli olduğunu sağlamalıdır.

a. Hasta dosyaları ve kayıtları
b. Kullanım için metotlar, saklama, koruma ve veri ve kayıtların transferi
c. İç ve dış veri alışverişi için veri güvenliği

Hastane Çıkış (Taburcu) İşlemleri
Bu değerlendirme alanı, taburcu edilme sürecinde ilgililere aktarılan verilerin prosedürüne ilişkindir. Hastaların sağlık sigortası temsilciliklerine/menşe ülkedeki müdavi hekime hastalara ait bilgi ve belgeler gönderilir. Sağlık hizmet sunumunda bulunan kişi/kuruluş ile işbirliği çerçevesinde aracı kuruluş dokümantasyonun takip edilebilir ve yeterli olduğunu sağlamalıdır.

a. Başlangıçtaki ilaç tedavisi, tıbbi rahatsızlıklar, perhizler, tıbbi müdahaleler, taburcu işlemi sonrası takip edilecek ana hatlar, tedavi sonrası için ihtiyaç duyulacak daha fazla bilgi ve istenilen ilaç tedavisini içeren tedavi sonrası planları dâhil eden taburcu protokolü ve rapor.
b. Alınan anestezi sonrası sınırlı seyahat süresi üzerine bilgi c. Hareket kabiliyeti, iş şartları, stres faktörlerine vs. ilişkin özel sınırlandırmalar üzerine bilgi

Taburcu Olduktan Sonra/Tedavi Sonrası Hizmetler

a. Seyahat ve ulaşım için düzenlemeler
b. Hastanın ülkesindeki ameliyat sonrasını izleyen takip ve tedavisinin organizasyonu ve koordinasyonu
c. Seyahat öncesi dinlenme süresinin iyi koordinasyonu
d. Aracı kuruluş süreçlerinin taburcu etmek için uygun olması ve uygulanması
e. Uygulanmak üzere aracı kuruluş önlemlerinin koordine edilmiş yönergelerle seyahat ve yola çıkış için alınması
f. Uygulanmak üzere diğer ihtiyaç duyulan önlemlerin alınması Faaliyet planı çerçevesinde aracı kuruluş; yemek, kültür, dil, din, yasal konular ve etik konularına ilişkin özel hasta ihtiyaçlarının teminini sağlamak için özel prosedürleri hazırlar ve sürdürür. Dahası, aracı kuruluş, uluslararası etik ve yasal düzenlemeler çerçevesinde sorumluluk, garanti ve sigortaya ilişkin önlemleri alması gerekir.

 

Kaynakça: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/607703