Skip links

Acenteler Sağlık Turizmi Yetki Belgesini Nasıl Alır

Acentaların Sağlık turizmi faaliyetinde bulunması için Bakanlık tarafından ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesine’ sahip olması gerekmektedir.

Aracı kuruluşu (acenta) yetkinlik kriterleri:

 • 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca alınmış A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi
 • Sağlık Turizmi yetki belgesi sahip olan en az 3 sağlık tesisi ile imzalanan protokol imzaladığına dair belgeler,
 • En az 2 yabancı dilde 7/24 çağrı hizmeti sunabilecek alt yapı (İngilizce zorunlu)
 • Yabancı dil bilgisine sahip en az 2 personelin istihdam edilmesi (İngilizce zorunlu)
 • Yabancı dil yeterliliği için ÖSYM dil sınavında en az 65 almış olmak ve ÖSYM denk uluslararası geçerlilikte dil belgesi,
 • Avrupa Dil Portfolyosu’nda B2 dil düzeyini gösteren belge,
 • Lisans düzeyinde Mütercim ve Tercümanlık bölümünden mezun belgesi,
 • Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen web sitesi,
 • Uluslararası Sağlık Turistine, tüm seyahatini karşılayacak seyahat sigortası yaptırmak,
 • Uluslararası Sağlık Turistine alacağı sağlık hizmetine uygun bilgi ve belgeleri, sağlık tesisine ileterek araştırmak,
 • Uluslararası Sağlık turistine, hizmet sunacak tesis hakkında, sağlık hizmeti ücreti hakkında, ulaşım, seyahat, konsolosluk işlemleri hakkında bilgi vermek,
 • Uluslararası sağlık turistiyle birlikte gelen refakatçilerin gelişlerini, ülkemizde konaklamalarını ve dönüşlerini sağlamak,
 • Uluslararası Sağlık Turistini, hizmet alacağı sağlık tesisine transfer etmek, taburcu sonrası tesisten almak,
 • 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun hareket etmek,
 • Tüm evrakları, ilgili mevzuatın belirli süresinde saklamak,
 • Sağlık turistine ve beraberinde gelenlere hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi vermek ve onamını almak

Kaynakça: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170713-3-1.pdf