Skip links

Anadolu BTK etkinliği ve seçiminde ilk deneyimimi yaşadım sanki. Sağlık turizminde STK’ların pazarlama diyalektiğini anlatıyorum.

Sağlık turizminde insanın olduğu her yerin aslında bir pazarlama alanı olduğunu söylüyorum. Diaspora dernekleri, yurt dışındaki sağlık kongre ve zirveleri, medikal amaçlı organizasyonlar ve özellikle sağlık problemlerine dikkat çeken çalışmalar çok önemli.

Sağlık Turizminde Paydaşlar

Bir başka önemli konu da Yedi Kocalı Hürmüz’e benzeyen sağlık sektöründeki sağlık turizmi paydaşları ve bu paydaşların oluşturduğu STK ya da birlikler. Bunlar hangileri mi? Gelin sayalım…

Soluğum kesildi… Say say bitmiyor!

Ne çokmuşuz! Bunların hepsinde birlikte olmak için ne yapacağız?

Sağlık Turizmi Diplomatları

Ticari diplomasi ve ticari diplomatlar bu aşamada devreye giriyor. Aslında uluslararası ilişkiler mezunu, benim gibi diplomat olma hayali kuranlar, buyurun size yeni bir meslek ve bu meslek ile birlikte yerinizi alacağınız çözümler dizini.

Öncelikle tüm bu organizasyonlar bir network zincirinin ya da piramidinin başlangıç noktasıdır. Devamında iş ve çevre oluşur. Bu network çalışmaları marka ve yatırımcı ortamıdır.

Bu alanda çalışanlar genelde firma ortakları olurken, startup projelerde genelde patron üstlenir rolü. Ancak işin yürütülmesi ile birlikte yapılması için zamana sahip birine ihtiyaç var. Bu organizasyonlar ciddi zaman almaktadır.

Bu işi tanımlayalım.

“Ticari diplomasi, ticaretin ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi -disiplinler arası- konularıyla ilgili olup, uluslararası ticareti geliştiren analizlerin yapıldığı iktisadi, ticari ve hukuki ortam ile birlikte, müzakere süreçlerinin tamamını kapsar.” diye tarif etmiş İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyenleri.

Bense ticari diplomasiyi, “firmanızın 360 derece tüm paydaşlarla doğrudan iletişimini sağlayan, marka, proses ve kazanç ekseninde haklarını korumak ve geliştirmek için yapılan faaliyetler bütünü” olarak tanımlıyorum.

Bu faaliyetleri yönetecek kişiye ticari diplomat, bunu sağlık turizmi özelinde yapana da sağlık turizmi diplomatı desek ne çıkar?

Bu durumda 3.000 kayıtlı sağlık turizmi paydaşı için sağlık turizmi diplomatı adıyla yeni bir istihdam alanı, uluslararası ilişkiler uzmanına da yeni bir ilgi alanı oluşturmuş olduk. Hayırlı olsun…

Bugün tanımlamadığımız ve ertelediğimiz faaliyetler bizim geleceğimizi belirleyecek.

Sağlık turizmi diplomatlarının iç ve dış görevlerini tarif etmek ve onların geleceğini planlamak sağlık turizmi pazarlaması için yeni bir alan oluşturur mu?

İçerideki faaliyetler marka algısı ile birlikte çalışma kolaylığı ve büyüme açısından paydaşlar nezdinde fayda sağlarken, yatırımcı ve yatırım iklimini geliştirmek adına da fayda sağlayacaktır. Dış faaliyetler ise bire bir satışın hacminin artışı olacaktır.

Sağlık turizminde bu konuları yine paydaşların mütekabiliyeti ile değerlendirelim.

  • Hedef ülke bakanlıklar nezdinde
  • Uluslararası global örgütler nezdinde
  • Uluslararası sağlık turizmi dernekleri nezdinde
  • Pazara giriş belgeleri ödül ve zirveleri nezdinde
  • Özel sağlık hizmetleri uluslararası organizasyonlar nezdinde
  • İhracatçı birlikleri ve meclisleri nezdinde
  • Ticaret odaları nezdinde
  • Acente ve firma birlikleri nezdinde
  • İş adamı dernekleri nezdinde
  • Staj, liderlik ya da networking çalışmaları nezdinde ticari diplomasi yapılırsa bir firmaya etkisi ne olur?

Sağlık Turizminde Yeni Bir Soluk

Uzun süredir dostum ve ağabeyim olan Kenan Bey ile çember toplantısına katıldığımızdan bu yana 20, BNI toplantısından bu yana 10, KYANİ toplantısından buyana 5 yıl geçti. AIESEC ile staj yapalı ise tam 30 yıl… Bugün fark ettim… Şu an feribotta bu yazıyı yazma nedenim, üniversite sonrası bu alanı çok boş bırakmış olduğumu ve kaçırdıklarımı görmüş olmak.

Bugünden başlayarak hayata yeni bir bakış açısı ile bakmak için değil, şirkete yeni bir soluk ve yeni bir vizyon katmak için bu alanı çalışmalısınız. Aslında dahası, bu alana ciddi bir şekilde eğilmeli ve bizi ilgilendiren organizasyonları tespit edip organizasyona katılmak için hazırlık yapmalısınız.

Get in touch

As Medical in Turkiye, we want to offer affordable to the whole world. We want to continue to provide service above European standards.

Orhantepe Mah. Alaska Sokak No:11 Kartal İstanbul Turkiye

info@test.medicalinturkiye.com

0549 736 46 04